Warber fan de Piketsjelp, 2007

 
Afstamming: Onne 376 Sport X Ulke 338 Sport
 
Merrielijn: stb / Ster Preferent / Model Preferent / Ster Dubbel Preferent + Prestatie / Ster Preferent / Ster / Model etc.
 
Een heerlijk en veelzijdig paard waar ik heel veel plezier mee heb.
 
Momenteel dragend van Pier 448
 
 

Nakomelingen

Divaeno fan Erberveld (2015)

Don Cremello du Bois, Prestatie Sport

2e premie, als 1e geplaatst

Beleynda fan Erberveld (2016)

Don Cremello du Bois, Prestatie Sport

2e premie, als 1e geplaatst

G-Star fan Erberveld (2017)

Goldstar du Bois

1e premie, als 1e geplaatst en tevens fokkerspremie

Dragend voor 2022        

Pier 4458 Sport AA